Μεταπωλητές

Πως μπορείτε να πουλάτε ονόματα .orgs.gr?

Εταιρίες. επιχειρήσεις του χώρου που επιθυμούν να κάνουν πώλησης σε ονόματα χώρου .orgs.gr, έχουν δικαίωμα εκπτώσεις και ειδικές τιμές στον τιμοκατάλογο της εταιρίας μας.


orgs.gr ονόματα για οργανισμούς, οργανώσεις €12 για 2 έτη
  περισσότερα από 10 .orgs.gr €11 για 2 έτη
  περισσότερα από 50 .orgs.gr €10 για 2 έτη